שימוש בטכנולוגיה מסייעת לילדי החינוך המיוחד המשולבים בחינוך הרגיל

כשילד עם צרכים מיוחדים מגיע לבי"ס רגיל הוא עומד, יחד עם משפחתו, מול אתגר עצום של השתלבות, השתייכות, למידה והצלחה. לא פשוט להיות שונה ועוד יותר מורכב כשצריך להתמודד עם קצב חיים מהיר כמו זה שכולנו חווים.

הטכנולוגיה המסייעת, כחלק מתפיסת הנגישות, מספקת פתרונות והזדמנויות להשתתפות של הילד המיוחד במארג החיים, בתוך זה גם במערכת החינוך.

איזו טכנולוגיה מתאימה לאיזה מצב? לאיזה תלמיד?

לקראת סוף שנה"ל תשע"ח, ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה) התשע"ח-2018

התאמות ההנגשה הפיזיות, הטכנולוגיות והפדגוגיות הניתנות במסגרת ההנגשה הפרטנית מיועדות לסייע לתלמידים להתמודד ביעילות עם המגבלה, לאפשר להם להתנייד ממקום למקום בתוך המוסד החינוכי, להנגיש עבורם פעילויות לימודיות שאינן נגישות עבורם בשל המגבלה, להנגיש עבורם ידע בערוצים ויזואליים במקום שמיעתיים, או שמיעתיים במקום ויזואליים, לאפשר להם תקשורת בערוצים חליפיים, לאפשר להם לרכוש ידע, להבין את העולם שסביבם ולהביע את עצמם כמו שאר בני גילם ללא מגבלה.

תפיסת הנגישות, מתייחסת לכל אדם כאל אדם שלם בעל יכולות מסוימות ומטילה על החברה להתאים את הסביבה בה הוא מתפקד למגוון רחב ככל האפשר של יכולות אנושיות, כך שהסביבה תאפשר לכל האנשים מכל קשת היכולות לתפקד בה בצורה מיטבית, בטוחה ומכובדת.

נגישות הוגדרה בחוק כ:"אפשרות הגעה ממקום למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילות המתקיימת בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי".

המושג נגישות מתייחס ליצירת סביבה המאפשרת השתתפות ותפקוד מיטביים. המושג הינו תוצר של תפיסת עולם הרואה את מצבו של האדם עם המוגבלות כתולדה של יחסי גומלין בין מצבו הגופני, השכלי או הנפשי לבין הפעילויות שהוא מבצע בחיי היומיום לבין הגורמים הסביבתיים המאפשרים או המעכבים השתתפותו של האדם בחיי המשפחה, הקהילה והחברה.

החוק מחייב הנגשה פרטנית הן לתלמיד והן להורה. מטרת ההנגשה הפרטנית היא לאפשר

לתלמידים עם מוגבלות לקחת חלק פעיל ועצמאי ככל הניתן בחיי המוסד החינוכי כמו שאר בני גילם ללא המוגבלות.

התאמות ההנגשה הפיזיות, הטכנולוגיות והפדגוגיות הניתנות במסגרת ההנגשה הפרטנית מיועדות לסייע לתלמידים להתמודד ביעילות עם המגבלה, לאפשר להם להתנייד ממקום למקום בתוך המוסד החינוכי, להנגיש עבורם פעילויות לימודיות שאינן נגישות עבורם בשל המגבלה, להנגיש עבורם ידע בערוצים ויזואליים במקום שמיעתיים, או שמיעתיים במקום ויזואליים, לאפשר להם תקשורת בערוצים חליפיים, לאפשר להם לרכוש ידע, להבין את העולם שסביבם ולהביע את עצמם כמו שאר בני גילם ללא מגבלה